24.05 03:31 GMT+3

Футбол: Чемпионат Японии. Второй дивизион

Вентфорет Кофу – Оита Тринита
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
1 2018-05-26
09:00
МАРАФОН 2.31 3.45 3.3 1.36 1.33 1.64 0 1.666 0 2.38 2.5 2.38 1.65
Bet-City 2.38 3 3.1 1.32 1.39 1.51 0 1.67 0 2.2 2.5 2.35 1.59
Betsson 2.16 3 3 1.27 1.27 1.54 2.5 2.17 1.6
BaltBet 2.35 3.25 3.05 1.36 1.33 1.57 0 1.67 0 2.16 2.5 2.25 1.62
Tennisi 2.32 3.1 2.9 1.36 1.32 1.54 0 1.66 0 2.09 2.5 2.19 1.6
Зенит 2.4 3.1 3 1.39 1.37 1.57 0 1.7 0 2.15 2.5 2.35 1.6
FavBet 2.3 3.2 3.1
Pinnacle 2.27 3.43 3.26 1.675 0.25 1.444 -0.25 2.77 1 2.13 1.719
10BET 2.2 3.25 3.15 1.32 1.28 1.57
1xbet 2.33 3.44 3.3 1.36 1.33 1.64 0 1.664 0 2.38 2.5 2.38 1.65
Ladbrokes 2.2 3 3.2
Lsbet 2.15 3.05 3.05
WinLinebet 2.28 3.02 3.03 1.3 1.3 1.51 -0.25 1.94 0.25 1.77 2.5 2.13 1.61
Smarkets 2.274 3.401 3.254 2.5 2.294 1.608
WindBet 2.33 3.22 3.02 1.36 1.33 1.57 1.5 1.06 -1.5 6.73 1.5 2.39 1.51
Bethard 2.2 3.25 3.15 1.32 1.28 1.57
среднее 2.28 3.20 3.12 1.34 1.32 1.58 0.1 1.61 -0.1 2.74 1.6 2.27 1.61
Гифу – Албирекс Ниигата Сингапур
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
2 2018-05-26
10:00
МАРАФОН 2.93 3.46 2.53 1.55 1.33 1.43 0 2.11 0 1.83 2.5 2.1 1.82
Bet-City 2.85 3.2 2.45 1.49 1.35 1.37 0 2.05 0 1.77 2.5 2.05 1.77
Betsson 2.65 3 2.37 1.45 1.26 1.35 2.5 2.01 1.7
BaltBet 2.8 3.35 2.46 1.53 1.31 1.42 0 2.01 0 1.77 2.5 2.04 1.75
Tennisi 2.74 3.18 2.39 1.51 1.3 1.4 0 1.99 0 1.73 2.5 1.98 1.74
Зенит 2.85 3.2 2.45 1.55 1.35 1.42 0 2.05 0 1.75 2.5 2.05 1.75
FavBet 2.85 3.25 2.45
Pinnacle 2.88 3.4 2.5 1.552 1.423 -0.5 2.84 0.5 1.423 1.25 2.09 1.757
10BET 2.8 3.25 2.4 1.53 1.26 1.38 0 2.06 0 1.8 2.5 2.02 1.76
1xbet 2.925 3.46 2.55 1.55 1.33 1.43 0 2.11 0 1.83 2.5 2.1 1.82
Ladbrokes 2.75 3.1 2.4
Lsbet 2.7 3.15 2.3
WinLinebet 2.78 3.11 2.39 1.47 1.29 1.35 -0.25 2.31 0.25 1.5 2.5 2.02 1.71
Smarkets 2.882 3.401 2.49 2.5 2.117 1.774
WindBet 2.78 3.33 2.44 1.53 1.31 1.42 -1.5 5.78 1.5 1.11 1.5 2.18 1.61
Bethard 2.8 3.25 2.4 1.53 1.26 1.38 0 2.03 0 1.78 2.5 2 1.75
среднее 2.81 3.26 2.44 1.52 1.30 1.40 -0.1 2.49 0.1 1.66 1.9 2.06 1.75
Киото Перпл Санга – Иокохама
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
3 2018-05-26
10:00
МАРАФОН 3.2 3.22 2.48 1.57 1.37 1.37 0 2.24 0 1.74 2.5 2.2 1.75
Bet-City 2.85 3.1 2.5 1.47 1.37 1.37 0 2.05 0 1.77 2.5 2.1 1.74
Betsson 2.8 3.05 2.26 1.49 1.26 1.32 2.5 2.04 1.68
BaltBet 3 3.3 2.35 1.57 1.32 1.37 0 2.16 0 1.67 2.5 2.05 1.75
Tennisi 2.94 3.12 2.28 1.55 1.31 1.35 0 2.12 0 1.64 2.5 2.04 1.69
Зенит 3.2 3.1 2.3 1.62 1.37 1.35 0 2.3 0 1.62 2.5 2.1 1.72
FavBet 2.95 3.15 2.4
Pinnacle 3.14 3.18 2.46 1.574 -0.25 2.64 0.25 1.49 1 1.632 2.26
10BET 3 3.15 2.35 1.53 1.27 1.37 0 2.17 0 1.69 2.5 2.11 1.69
1xbet 3.195 3.22 2.5 1.57 1.37 1.37 0 2.24 0 1.74 2.5 2.2 1.75
Ladbrokes 2.9 3 2.35
Lsbet 2.8 3.1 2.25
WinLinebet 2.91 3.06 2.32 1.49 1.29 1.32 -0.25 2.4 0.25 1.46 2.5 2.04 1.67
Smarkets 3.156 3.156 2.45 2.5 2.176 1.745
WindBet 2.98 3.28 2.33 1.57 1.32 1.37 -1.5 6.38 1.5 1.07 1.5 2.23 1.58
Bethard 3 3.15 2.35 1.53 1.27 1.37 0 2.13 0 1.68 2.5 2.09 1.68
среднее 3.00 3.15 2.37 1.54 1.32 1.36 -0.1 2.62 0.1 1.60 1.9 2.08 1.75
Токио Верди 1969 – Эхиме (Мацуяма)
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
4 2018-05-26
11:00
МАРАФОН 1.909 3.6 4.45 1.23 1.31 1.93 0 1.36 0 3.15 2.5 2.2 1.75
Bet-City 1.83 3.3 4.5 1.16 1.33 1.87 0 1.33 0 3.3 2.5 2.15 1.7
Betsson 1.78 3.25 3.9 1.15 1.24 1.83 2.5 2.04 1.68
BaltBet 1.83 3.5 4.4 1.2 1.29 1.95 0 1.33 0 3.21 2.5 2.11 1.7
Tennisi 1.81 3.34 4.05 1.21 1.28 1.88 -1 2.62 1 1.43 2.5 2.07 1.67
Зенит 1.85 3.3 4.4 1.21 1.33 1.95 0 1.35 0 3.2 2.5 2.15 1.7
FavBet 1.81 3.4 4.5
Pinnacle 1.862 3.59 4.48 2.01 0 1.328 0 3.23 0.75 1.884 1.97
10BET 1.83 3.4 4.25 1.2 1.25 1.87 2.5 2.12 1.68
1xbet 1.93 3.6 4.38 1.23 1.31 1.93 -1 2.79 1 1.51 2.5 2.2 1.75
Ladbrokes 1.833 3.2 4.2
Lsbet 1.75 3.25 4.2
WinLinebet 1.8 3.3 4.14 1.16 1.25 1.84 -1.25 2.68 1.25 1.34 2.5 2.07 1.65
Smarkets 1.882 3.548 4.332 2.5 2.235 1.696
WindBet 1.81 3.47 4.36 1.2 1.29 1.95 1 1.03 -1 9.65 1.5 2.28 1.56
Bethard 1.83 3.4 4.25 1.2 1.25 1.87 2.5 2.1 1.67
среднее 1.83 3.40 4.30 1.20 1.28 1.91 -0.1 1.76 0.1 3.34 1.9 2.12 1.71
Токушима Вортис – Матсумото Ямага
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
5 2018-05-26
11:00
МАРАФОН 2.41 3.44 3.125 1.39 1.333 1.6 0 1.74 0 2.24 2.5 2.2 1.75
Bet-City 2.3 3.1 3.1 1.32 1.37 1.55 0 1.65 0 2.24 2.5 2.15 1.7
Betsson 2.24 3.05 2.8 1.31 1.26 1.5 2.5 2.05 1.67
BaltBet 2.25 3.4 3.1 1.35 1.3 1.62 0 1.63 0 2.23 2.5 2.1 1.71
Tennisi 2.22 3.24 2.94 1.35 1.29 1.58 0 1.63 0 2.14 2.5 2.06 1.68
Зенит 2.25 3.35 3.1 1.37 1.33 1.65 0 1.65 0 2.25 2.5 2.15 1.7
FavBet 2.4 3.2 2.95
Pinnacle 2.38 3.39 3.09 1.613 0.25 1.495 -0.25 2.63 1 1.943 1.9
10BET 2.3 3.25 3 1.37 1.27 1.53 0 1.68 0 2.18 2.5 2.11 1.69
Ladbrokes 2.3 3 2.9
Lsbet 2.25 3.1 2.8
WinLinebet 2.28 3.09 2.96 1.31 1.29 1.51 -0.75 2.55 0.75 1.37 2.5 2.05 1.66
Smarkets 2.372 3.352 3.058 2.5 2.176 1.735
WindBet 2.23 3.37 3.07 1.35 1.3 1.62 -2 8.19 2 1.05 1.5 2.28 1.56
Bethard 2.3 3.25 3 1.37 1.27 1.53 0 1.66 0 2.14 2.5 2.09 1.68
среднее 2.30 3.24 3.00 1.35 1.30 1.57 -0.2 2.39 0.2 2.05 1.8 2.11 1.70
Вортис – Матсумото Ямага
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
6 2018-05-26
12:00
1xbet 2.43 3.44 3.12 1.39 1.33 1.6 0 1.74 0 2.24 2.5 2.2 1.75
среднее 2.43 3.44 3.12 1.39 1.33 1.60 0.0 1.74 0.0 2.24 2.5 2.20 1.75
Точиги Соккер Клуб – Омия Ардия
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
7 2018-05-27
09:00
МАРАФОН 3 3.46 2.48 1.57 1.33 1.41 0 2.17 0 1.79 2.5 2.19 1.76
Bet-City 2.9 3.1 2.45 1.49 1.37 1.36 0 2.08 0 1.75 2.5 2.15 1.7
Betsson 2.75 3 2.32 1.46 1.27 1.33 2.5 2.08 1.65
BaltBet 2.9 3.3 2.42 1.54 1.32 1.4 0 2.07 0 1.73 2.5 2.11 1.7
Tennisi 2.8 3.12 2.37 1.52 1.31 1.38 0 2.03 0 1.7 2.5 2.07 1.67
Зенит 2.9 3.2 2.4 1.57 1.35 1.4 0 2.1 0 1.72 2.5 2.15 1.7
FavBet 2.9 3.2 2.45
Pinnacle 2.94 3.42 2.45 1.578 -0.25 2.52 0.25 1.54 1 1.657 2.22
10BET 2.85 3.2 2.35 1.53 1.27 1.37 0 2.06 0 1.72 2.5 2.09 1.67
1xbet 2.99 3.46 2.5 1.57 1.33 1.41 0 2.17 0 1.79 2.5 2.19 1.76
Ladbrokes 2.8 3 2.4
Lsbet 2.75 3.05 2.35
WinLinebet 2.83 3.06 2.38 1.47 1.29 1.34 0 2.02 -0 1.71 2.5 2.07 1.65
Smarkets 2.96 3.401 2.45 2.5 2.176 1.735
WindBet 2.87 3.27 2.4 1.54 1.32 1.4 -1.5 6.07 1.5 1.1 1.5 2.23 1.58
Bethard 2.85 3.2 2.35 1.51 1.26 1.36 0 2.03 0 1.7 2.5 2.07 1.66
среднее 2.87 3.22 2.41 1.53 1.31 1.38 -0.1 2.48 0.1 1.66 1.9 2.09 1.73
Хиросимский Экономический Унив – Канадзава Цвайген
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
8 2018-05-27
09:00
МАРАФОН 2.68 3.36 2.82 1.46 1.35 1.5 0 1.909 0 2.01 2.5 2.34 1.67
Bet-City 2.5 3 2.9 1.36 1.39 1.47 0 1.77 0 2.05 2.5 2.3 1.62
Betsson 2.45 2.95 2.6 1.37 1.27 1.41 2.5 2.17 1.6
BaltBet 2.5 3.2 2.85 1.4 1.33 1.51 0 1.77 0 2.01 2.5 2.25 1.62
Зенит 2.55 3.05 2.85 1.42 1.38 1.52 0 1.8 0 2 2.5 2.3 1.62
FavBet 2.55 3.15 2.75
Pinnacle 2.64 3.3 2.79 1.45 1.5 0.5 1.45 -0.5 2.75 1 1.9 1.943
10BET 2.5 3.15 2.7 1.42 1.29 1.45 0 1.85 0 1.97
1xbet 2.7 3.36 2.82 1.46 1.35 1.5 0 1.91 0 2.01 2.5 2.34 1.67
Ladbrokes 2.55 3 2.7
Lsbet 2.45 3 2.65
WinLinebet 2.52 3 2.7 1.37 1.3 1.42 0 1.79 -0 1.92 2.5 2.16 1.6
Smarkets 2.646 3.303 2.784 2.5 2.274 1.627
WindBet 2.48 3.19 2.83 1.4 1.33 1.51 1.5 1.1 -1.5 6.07 1.5 2.39 1.51
Bethard 2.5 3.15 2.7 1.4 1.27 1.44 0 1.82 0 1.94
среднее 2.55 3.14 2.76 1.41 1.33 1.48 0.1 1.72 -0.1 2.47 1.5 2.24 1.65
Мито Холихок – Ависпа
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
9 2018-05-27
09:00
МАРАФОН 3.8 3.36 2.15 1.74 1.35 1.285 0 2.72 0 1.533 2.5 2.5 1.6
Bet-City 3.5 2.9 2.22 1.59 1.41 1.26 0 2.45 0 1.55 2.5 2.45 1.55
Betsson 3.3 2.95 2.05 1.61 1.28 1.22 2.5 2.35 1.51
BaltBet 3.5 3.1 2.2 1.64 1.35 1.29 0 2.44 0 1.53 2.5 2.4 1.55
Tennisi 3.3 3 2.16 1.62 1.34 1.29 0 2.36 0 1.52 2 1.76 1.95
Зенит 3.5 3 2.2 1.67 1.39 1.3 0 2.45 0 1.55 2.5 2.45 1.55
FavBet 3.5 3.15 2.15
Pinnacle 3.73 3.31 2.13 1.763 -0.25 3.14 0.25 1.348 1 1.632 2.26
10BET 3.5 3.1 2.1 1.65 1.29 1.26
1xbet 3.78 3.36 2.17 1.74 1.35 1.285 0 2.72 0 1.53 2.5 2.5 1.6
Ladbrokes 3.4 3 2.1
Lsbet 3.35 3 2.05
WinLinebet 3.42 3 2.11 1.6 1.3 1.24 0 2.34 -0 1.49 2.5 2.3 1.5
Smarkets 3.744 3.303 2.117 2.5 2.392 1.549
WindBet 3.48 3.08 2.19 1.64 1.35 1.29 2 1.03 -2 8.84 1.5 2.59 1.44
Bethard 3.5 3.1 2.1 1.65 1.27 1.25
среднее 3.52 3.11 2.14 1.66 1.33 1.27 0.1 2.41 -0.1 2.32 1.5 2.30 1.64
Чиба – Кумамото Роассо
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
10 2018-05-27
10:00
МАРАФОН 1.833 3.96 4.4 1.23 1.27 2.02 0 1.35 0 3.2 2.5 1.7 2.29
Bet-City 1.76 3.6 4.3 1.18 1.29 1.95 0 1.34 0 3.3 2.5 1.65 2.24
Betsson 1.71 3.55 3.85 1.16 1.19 1.92 2.5 1.64 2.1
BaltBet 1.75 3.9 4.25 1.21 1.24 2.03 0 1.33 0 3.22 2.5 1.67 2.16
Tennisi 1.74 3.68 3.94 1.21 1.23 1.96 -1 2.34 1 1.53 2.5 1.63 2.14
Зенит 1.75 3.8 4.3 1.22 1.27 2.05 0 1.33 0 3.3 2.5 1.67 2.2
Pinnacle 1.793 3.97 4.34 2.1 -0.25 1.561 0.25 2.47 1 1.98 1.854
10BET 1.74 3.7 4.15 1.22 1.2 1.91
Ladbrokes 1.75 3.5 3.9
Lsbet 1.7 3.6 4
WindBet 1.74 3.87 4.22 1.21 1.24 2.03 -2.5 5.32 2.5 1.13 1.5 1.88 1.83
Bethard 1.74 3.7 4.15 1.2 1.19 1.91
среднее 1.75 3.74 4.15 1.20 1.24 1.99 -0.3 2.08 0.3 2.59 1.5 1.73 2.10
Ямагучи – Каматамарэ Сануки
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
11 2018-05-27
10:00
МАРАФОН 1.66 4.05 5.65 1.157 1.26 2.28 0 1.23 0 4.2 2.5 1.87 2.04
Bet-City 1.65 3.8 4.9 1.14 1.27 2.1 -1 2.05 1 1.77 2.5 1.81 2
Betsson 1.56 3.6 4.9 1.09 1.19 2.16 2.5 1.8 1.89
BaltBet 1.6 4 5.3 1.14 1.23 2.28 -1 2.1 1 1.71 2.5 1.83 1.94
Tennisi 1.6 3.76 4.8 1.14 1.22 2.2 -1 2.04 1 1.69 2.5 1.77 1.93
Зенит 1.62 3.8 5.4 1.15 1.27 2.3 -1 2.1 1 1.72 2.5 1.8 2
FavBet 1.59 3.8 5.5
Pinnacle 1.625 4.09 5.56 2.37 -0.25 1.404 0.25 2.9 0.75 1.909 1.934
10BET 1.59 3.8 5.25 1.14 1.2 2.15 2.5 1.83 1.95
1xbet 1.68 4.04 5.55 1.155 1.26 2.28 -1 2.18 1 1.78 2.5 1.87 2.04
Ladbrokes 1.6 3.6 5
Lsbet 1.55 3.75 5
WinLinebet 1.59 3.71 4.93 1.11 1.2 2.12 -1.25 2.26 1.25 1.52 2.5 1.79 1.92
Smarkets 1.647 3.94 5.508 2.5 1.813 1.98
WindBet 1.59 3.98 5.27 1.14 1.23 2.28 -2.5 5.07 2.5 1.11 1.5 2.04 1.7
Bethard 1.59 3.8 5.25 1.13 1.19 2.15 2.5 1.81 1.93
среднее 1.61 3.84 5.24 1.14 1.23 2.22 -0.6 2.27 0.6 2.04 1.9 1.84 1.94
ДЖЕФ Юнайтед Итихара – Роассо
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
12 2018-05-27
11:00
1xbet 1.855 3.96 4.32 1.23 1.27 2.02 -1 2.49 1 1.616 2.5 1.7 2.29
среднее 1.85 3.96 4.32 1.23 1.27 2.02 -1.0 2.49 1.0 1.62 2.5 1.70 2.29
Мачида – Фаджиано
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
13 2018-05-27
11:00
МАРАФОН 2.81 3.4 2.66 1.5 1.34 1.46 0 2.01 0 1.909 2.5 2.38 1.65
Bet-City 2.75 3.1 2.6 1.44 1.37 1.39 0 1.95 0 1.85 2.5 2.35 1.59
Betsson 2.55 2.9 2.5 1.39 1.29 1.37 2.5 2.22 1.57
BaltBet 2.72 3.15 2.65 1.46 1.34 1.44 0 1.91 0 1.86 2.5 2.3 1.59
Tennisi 2.64 3.04 2.56 1.44 1.33 1.43 0 1.88 0 1.82 2.5 2.25 1.57
Зенит 2.75 3.05 2.65 1.48 1.38 1.45 0 1.95 0 1.85 2.5 2.35 1.6
FavBet 2.7 3.1 2.65
Pinnacle 2.78 3.35 2.62 1.507 1.452 -0.5 2.75 0.5 1.452 1 1.854 1.99
10BET 2.65 3.15 2.55 1.44 1.29 1.43 0 1.93 0 1.88
1xbet 2.81 3.4 2.68 1.5 1.34 1.46 0 2.01 0 1.91 2.5 2.38 1.65
Ladbrokes 2.65 2.9 2.6
Lsbet 2.55 2.95 2.55
WinLinebet 2.6 2.99 2.62 1.39 1.3 1.4 0 1.84 -0 1.86 2.5 2.22 1.56
Smarkets 2.764 3.352 2.627 2.5 2.294 1.598
WindBet 2.7 3.13 2.63 1.46 1.34 1.44 1.5 1.12 -1.5 5.52 1.5 2.44 1.49
Bethard 2.65 3.15 2.55 1.43 1.28 1.41 0 1.9 0 1.85
среднее 2.69 3.13 2.61 1.45 1.33 1.43 0.1 1.93 -0.1 2.16 1.6 2.28 1.62